Орон зайн мэдээлэл
WWW.OT.MN
Expo Mongolia 2018 International Multi Sector & Mining Trade Fair and Conference.

ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД НИЙТ БҮРТГЭГДСЭН ҮЙЛДВЭРИЙН ТОО

 • Багануур дүүрэг
  51
 • Багахангай дүүрэг
  8
 • Баянгол дүүрэг
  383
 • Баянзүрх дүүрэг
  364
 • Налайх дүүрэг
  35
 • Сонгинохайрхан дүүрэг
  367
 • Сүхбаатар дүүрэг
  359
 • Хан-Уул дүүрэг
  343
 • Чингэлтэй дүүрэг
  257