Орон зайн мэдээлэл
WWW.OT.MN

ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД НИЙТ БҮРТГЭГДСЭН ҮЙЛДВЭРИЙН ТОО

 • Багануур дүүрэг
  51
 • Багахангай дүүрэг
  8
 • Баянгол дүүрэг
  379
 • Баянзүрх дүүрэг
  363
 • Налайх дүүрэг
  35
 • Сонгинохайрхан дүүрэг
  367
 • Сүхбаатар дүүрэг
  358
 • Хан-Уул дүүрэг
  340
 • Чингэлтэй дүүрэг
  255