Орон зайн мэдээлэл

ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД НИЙТ БҮРТГЭГДСЭН ҮЙЛДВЭРИЙН ТОО

 • Багануур дүүрэг
  51
 • Багахангай дүүрэг
  8
 • Баянгол дүүрэг
  363
 • Баянзүрх дүүрэг
  355
 • Налайх дүүрэг
  34
 • Сонгинохайрхан дүүрэг
  205
 • Сүхбаатар дүүрэг
  347
 • Хан-Уул дүүрэг
  333
 • Чингэлтэй дүүрэг
  200