Орон зайн мэдээлэл

ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД НИЙТ БҮРТГЭГДСЭН ҮЙЛДВЭРИЙН ТОО

 • Багануур дүүрэг
  47
 • Багахангай дүүрэг
  7
 • Баянгол дүүрэг
  229
 • Баянзүрх дүүрэг
  86
 • Налайх дүүрэг
  8
 • Сонгинохайрхан дүүрэг
  89
 • Сүхбаатар дүүрэг
  215
 • Хан-Уул дүүрэг
  99
 • Чингэлтэй дүүрэг
  82