Бүртгүүлсэн үйлдвэр
Бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүн

ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД НИЙТ БҮРТГЭГДСЭН ҮЙЛДВЭРИЙН ТОО

 • Архангай аймаг
  53
 • Баян-Өлгий аймаг
  52
 • Баянхонгор аймаг
  79
 • Булган аймаг
  53
 • Говь-Алтай аймаг
  47
 • Говьсүмбэр аймаг
  31
 • Дархан-Уул аймаг
  180
 • Дорноговь аймаг
  27
 • Дорнод аймаг
  58
 • Дундговь аймаг
  34
 • Завхан аймаг
  71
 • Орхон аймаг
  158
 • Өвөрхангай аймаг
  31
 • Өмнөговь аймаг
  84
 • Сүхбаатар аймаг
  30
 • Сэлэнгэ аймаг
  146
 • Төв аймаг
  40
 • Увс аймаг
  88
 • Ховд аймаг
  65
 • Хөвсгөл аймаг
  85
 • Хэнтий аймаг
  61