ЦАХИМ МЭДЭЭЛЭЛИЙН САН


жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг холбох хэрэгсэл


Хайх: Компаниар Бүтээгдэхүүн дэлгэрэнгүй хайлт

КОМПАНИУД

Категори
Байршил

Монгол тамхи со

Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 4-р хороо Үйлдвэрийн баруун бүс, баруун үйлдвэрийн гудамж 6/2 тоот

99111120

montaba[@yahoo.com

 • Бидний тухай
 • Бүтээгдэхүүн
Түүхэн замнал
 1. Түүхэн замнал

 

“МОНГОЛ ТАМХИ СО” ХХК нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2000 оны гуравдугаар сарын 15-ны өдрийн А-338 тоот тогтоолын дагуу Татварын Ерөнхий Газрын харъяа Улсын бүртгэлийн албанаас 2623803 регистрийн дугаар бүхий аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ авч, нийт 1337000 ам.долларын хөрөнгө оруулалттайгаар 2001 онд байгуулагдан үйл ажиллагаагаа эхэлсэн.

2001 онд “туршилт үйлдвэрлэл” явуулах явцдаа хяналт, шалгалтын байгууллагуудад хандаж, тавьсан шаардлагын дагуу биелэлтийг хангаж холбогдох зөвшөөрлүүдийг мөн ондоо багтаан авч чадсан.

“МОНГОЛ ТАМХИ СО” ХХК нь тамхи, тамхин бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг бөгөөд Монгол Улсын тамхины зах зээлийн 33 хувийг дангаараа эзэлдэг билээ. Бид үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа эх орныхоо тамхины зах зээлд тэргүүлсээр байна.

Эрхэм зорилго
 1. Эрхэм зорилго

 

Монгол Улсын тамхины үйлдвэрлэлийн салбарт бүтээгдэхүүний чанар, ажилчдын ур чадвар, нийгмийн үр өгөөжөөрөө ямагт тэргүүлэгч байж, хэрэглэгчдийн эрэлт, шаардлагад нийцсэн, олон улсын жишигт хүрсэн тамхи үйлдвэрлэх, нийгмийн хөгжилд тэргүүний хөрөнгө оруулагч байх, олон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж, өөрийн бүтээгдэхүүнээ борлуулахад оршино.

Үйл ажиллагааны чиглэл, бизнесийн салбарууд
Дотоод бүтэц зохион байгуулалт, хүний нөөцийн төлөвлөлт
Компанийн свот шинжилгээ
Гаргасан амжилт
 1. Бидний бахархал

 

2002 îíä:

 • 2002 îíû øèëäýã 100 àæ àõóéí íýãæèéí íýã
 • 2002, 2003 îíû íàéäâàðòàé òàòâàð òºëºã÷ áàéãóóëëàãà
 • 2002 îíû ÄÖÑ-ûí øèëäýã õàðèëöàã÷ áàéãóóëëàãà
 • 2002 îíû ÓÃÅÃàçðààñ øèëäýã õàðèëöàã÷ áàéãóóëëàãà

 

2003 îíä

 • Монгол Улсын Засгийн Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимын "Үндэсний шилдэг 100 ахуйн нэгж байгууллага" хүндэт өргөмжлөл
 • Монголын Үндэсний Татварын Газрын “Татвараа цаг хугацаандаа үнэн зөв төлөгч байгууллага" хүндэт өргөмжлөл

 

2004 онд

 • Монгол Улсын Засгийн Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимын "Үндэсний шилдэг 100 аж ахуйн нэгж байгууллага" хүндэт өргөмжлөл

 

2005 онд

 • "Хүүхдийн төлөө ариун үйлстэн" байгууллага
 • Монгол Улсын Засгийн Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимын   “ТОР 100 аж ахуйн нэгж байгууллага"
 • Монголын Үйлдвэрчний Эвлэлийн Холбооны "Манлай үйлдвэрлэгч байгууллага"
 • Монголын Үндэсний Татварын Газрын  "Татвараа цаг хугацаандаа үнэн зөв төлөгч байгууллага" хүндэт өргөмжлөл
 • "Чанарын аварга байгууллага" өргөмжлөл
 • Улсын Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газрын "Нийгмийн Даатгалын шимтгэл төлөгч тэргүүний байгууллага" хүндэт өргөмжлөл

 

2006 онд 

 • Монгол Улсын Сангийн Яамны “Монгол Улсын тэргүүний татвар төлөгч байгууллага” хүндэт өргөмжлөл
 • “Монгол Улсын 2006 оны манлай татвар төлөгч байгууллага” хүндэт өргөмжлөл
 • Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимаас зохион байгуулсан олон улсын намрын үзэсгэлэн яармагаас “Импортыг орлох шилдэг бүтээгдэхүүн” өргөмжлөл
 • Монгол Улсын Засгийн Газар,  Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимаас шалгаруулсан “ТОР 100 аж ахуйн нэгж байгууллага" хүндэт өргөмжлөл
 • Íèéñëýëèéí õýðýãëýã÷äèéí ýðõ àøãèéã õàìãààëàõ íèéãýìëýãýýñ “ Íèéñëýëèéí õýðýãëýã÷äèéí íàéäâàðòàé ò¿íø” ºðãºìæëºëèéã  òóñ òóñ õ¿ðòñýí.  

2007 îíä

 • Монгол Улсын Засгийн Газар,  Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимаас шалгаруулсан “ТОР 100 аж ахуйн нэгж байгууллага" хүндэт өргөмжлөл
 • “Монгол Улсын 2006 оны Ìанлай татвар төлөгч байгууллага” хүндэт өргөмжлөл

 

2008 îíä

 • “Монгол Улсын 2008 оны Ìанлай татвар төлөгч байгууллага” хүндэт өргөмжлөл
 • Монгол Улсын Засгийн Газар,  Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимаас шалгаруулсан “ТОР 100 аж ахуйн нэгж байгууллага" хүндэт өргөмжлөл

2009 îíä

 • “Монгол Улсын 2009 оны Ìанлай татвар төлөгч байгууллага” хүндэт өргөмжлөл
 • Монгол Улсын Засгийн Газар,  Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимаас шалгаруулсан “ТОР 100 аж ахуйн нэгж байгууллага" хүндэт өргөмжлөл

2010 îíä

 • “Монгол Улсын 2010 оны Ìанлай татвар төлөгч байгууллага” хүндэт өргөмжлөл
 • Монгол Улсын Засгийн Газар,  Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимаас шалгаруулсан “ТОР 100 аж ахуйн нэгж байгууллага" хүндэт өргөмжлөл

2011 онд

 • Монгол Улсын Засгийн Газар,  Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимаас шалгаруулсан “ТОР 100 аж ахуйн нэгж байгууллага" хүндэт өргөмжлөл

2012 онд

 • Монгол Улсын Засгийн Газар,  Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимаас шалгаруулсан “ТОР 150 аж ахуйн нэгж байгууллага" хүндэт өргөмжлөл

2013 онд

 • Монгол Улсын Засгийн Газар,  Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимаас шалгаруулсан “ТОР 150 аж ахуйн нэгж байгууллага" хүндэт өргөмжлөл
 • Ìîíãîë óëñàä òàòâàð òºëºëòººðºº ýõíèé 6-ð áàéðàíä îðæ Øèëäýã òàòâàð òºëºã÷

2014  онд

 • Монгол Улсын Засгийн Газар,  Монголын Үндэсний Худалдаа, Аж Үйлдвэрийн Танхимаас шалгаруулсан “ТОР 100 аж ахуйн нэгж байгууллага" хүндэт өргөмжлөл
 •  Ìîíãîë óëñын Øèëäýã òàòâàð òºëºã÷ байгууллага
Байгаль орчин, эрүүл мэндэд ээлтэй эсэх
Бүтээн байгуулалт, дэд бүтэц
Компанийн нийгмийн хариуцлага
 1. Хамт олны амжилт, бүтээл, нийгмийн хариуцлага

 

“МОНГОЛ ТАМХИ СО”ХХК нь “Алтан гадас” одон, Хөдөлмөрийн хүндэт медаль, Худалдаа, үйлдвэрийн тэргүүний ажилтан, Санхүү банкны тэргүүний ажилтан зэрэг төрийн дээд одон, шагналт 10 гаруй, тэргүүний залуу алтан медаль, хөдөлмөрийн алдар зэрэг монголын залуучуудын холбооны шагналт 20 орчим, өндөр мэргэжлийн инженер, техникийн ажилтан, дотоод, гадаадын их, дээд сургуульд мэргэжил эзэмшсэн чадварлаг боловсон хүчнүүдээс бүрдэх 100 орчим ажилчин, албан хаагчтай. Ажилчдынхаа ахуй амьдрал, нийгмийн хэрэгцээг хангах зорилгоор 240 сая төгрөгийн хүүгүй зээлийн сан байгуулан ажиллаж байна. Мөн 2015 онд цалингийн санг нэмэгдүүлснээрээ нийт ажилчдын цалинг 2 удаа тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн. 

Ирээдүйн зорилт
Байгууллагын хаяг
Улаанбаатар хот Баянгол дүүрэг 4-р хороо Үйлдвэрийн баруун бүс, баруун үйлдвэрийн гудамж 6/2 тоот
Холбоо барих
Нэр Утас Цахим хуудас
Мөнх-Отгон 99772066 oogii_k88@yahoo.com
Гуамарал 99080555 bguamaral@yahoo.com
Тамхи
250100: Тамхи "экспортны тамхи"

МОНГОЛ ТАМХИ СО ÕÕКомпаний тàíèëöóóëãà

 

 “МОНГОЛ ТАМХИ СО” компаний хамт олон эх орныхоо хөгжил дэвшилд бодит хувь нэмэр оруулж, үндэсний манлай үйлдвэрлэгч болтлоо цэцэглэн хөгжлөө. Монгол Улсын ТОП-150 аж ахуйн нэгжийн нэг, хэрэглэгчдийн найдвартай түнш, манлай татвар төлөгчөөр тодорч өөдлөн дэвжив.

Бидний энэхүү ололт, амжилт бол манай хамт олны хичээл зүтгэл, манай харилцагч, хэрэглэгч бүрийн итгэл, сэтгэлийн үр өгөөж, ургац билээ.

Цаашид үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн чадавхжиж, үйлдвэрлэлийн салбарт ихийг бүтээн нийгэмдээ хариуцлага хүлээж, ажлын байр нэмэгдүүлэх, ард иргэдийнхээ амьдралыг сайжруулахад онцгой анхаарч ажиллах болно. 

Тамхи Тамхи Тамхи Тамхи
250100: Тамхи "хар даблис"

 Манай компани “Улаан шонхор”, “Алтан навчис”, “Цагаан өргөө”, “Àëòàíøîíõîð”, “Сүлд”, “Dubliss Black”, “Dubliss Blue”  зэрэг 7 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлдэг. Хямд үнэ, өвөрмөц өнгө үзэмж болон сайн чанар нь тус компаний бүтээгдхүүнийг дотооддоо хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй болоход нь нөлөөлсөн.

Бүтээгдэхүүнүүд маань Монгол Улсын стандарт MNS 5024:2014 стандартын шаардлагад бүрэн нийцсэн, оюуны өмчийн газраас олгодог шинэ бүтээгдэхүүний патенттай.

Тамхи
250100: Тамхи "экспортны тамхи"

МОНГОЛ ТАМХИ СО ÕÕКомпаний тàíèëöóóëãà

 

 “МОНГОЛ ТАМХИ СО” компаний хамт олон эх орныхоо хөгжил дэвшилд бодит хувь нэмэр оруулж, үндэсний манлай үйлдвэрлэгч болтлоо цэцэглэн хөгжлөө. Монгол Улсын ТОП-150 аж ахуйн нэгжийн нэг, хэрэглэгчдийн найдвартай түнш, манлай татвар төлөгчөөр тодорч өөдлөн дэвжив.

Бидний энэхүү ололт, амжилт бол манай хамт олны хичээл зүтгэл, манай харилцагч, хэрэглэгч бүрийн итгэл, сэтгэлийн үр өгөөж, ургац билээ.

Цаашид үйл ажиллагаагаа улам өргөжүүлэн чадавхжиж, үйлдвэрлэлийн салбарт ихийг бүтээн нийгэмдээ хариуцлага хүлээж, ажлын байр нэмэгдүүлэх, ард иргэдийнхээ амьдралыг сайжруулахад онцгой анхаарч ажиллах болно. 

Тамхи
250100: Тамхи "сүлд"
 1. Бүтээгдэхүүний танилцуулга

 

 Манай компани “Улаан шонхор”, “Алтан навчис”, “Цагаан өргөө”, “Àëòàíøîíõîð”, “Сүлд”, “Dubliss Black”, “Dubliss Blue”  зэрэг 7 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлдэг. Хямд үнэ, өвөрмөц өнгө үзэмж болон сайн чанар нь тус компаний бүтээгдхүүнийг дотооддоо хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй болоход нь нөлөөлсөн.

Бүтээгдэхүүнүүд маань Монгол Улсын стандарт MNS 5024:2014 стандартын шаардлагад бүрэн нийцсэн, оюуны өмчийн газраас олгодог шинэ бүтээгдэхүүний патенттай.

Тамхи
250100: Тамхи "алтан шонхор"
Мэдээлэл байхгүй байна
Тамхи
250100: Тамхи "цэнхэр даблис"
Мэдээлэл байхгүй байна
Тамхи
250100: Тамхи "алтан навчис"
Мэдээлэл байхгүй байна
Тамхи
250100: Тамхи "улаан шонхор"
Мэдээлэл байхгүй байна
Тамхи
250100: Тамхи "цагаан өргөө"
Мэдээлэл байхгүй байна


ТАНАЙ КОМПАНИ БҮРТГҮҮЛЭЭГҮЙ БАЙНА УУ?

NЛҮҮ ИХ ЛАВЛАГАА АВАХЫН ТУЛД ӨӨРИЙН ХҮРЭЭГЭЭ ТАНИЛЦУУЛААРАЙ