Бүртгүүлсэн үйлдвэр
Бүтээгдэхүүн
Бүтээгдэхүүн

ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЦАХИМ МЭДЭЭЛЛИЙН САНД НИЙТ БҮРТГЭГДСЭН ҮЙЛДВЭРИЙН ТОО

 • Архангай аймаг
  44
 • Баян-Өлгий аймаг
  52
 • Баянхонгор аймаг
  46
 • Булган аймаг
  53
 • Говь-Алтай аймаг
  47
 • Говьсүмбэр аймаг
  25
 • Дархан-Уул аймаг
  175
 • Дорноговь аймаг
  25
 • Дорнод аймаг
  58
 • Дундговь аймаг
  34
 • Завхан аймаг
  60
 • Орхон аймаг
  137
 • Өвөрхангай аймаг
  41
 • Өмнөговь аймаг
  75
 • Сүхбаатар аймаг
  29
 • Сэлэнгэ аймаг
  75
 • Төв аймаг
  31
 • Увс аймаг
  73
 • Ховд аймаг
  66
 • Хөвсгөл аймаг
  76
 • Хэнтий аймаг
  47